Preview Mode Links will not work in preview mode

Tidningen Dagens podcast, där journalisterna Malin Aronsson och Daniel Wistrand pratar om Gud med kända svenskar.

Sep 5, 2018

I avsnitt 85 möter vi ärkebiskop Antje Jackelén. Vi pratar om nåden som är större än allt, om hur långt man vågar sträcka sig för att förstå dem som tänker annorlunda och om att hitta balansen mellan onödig splittring och nödvändiga debatter.