Preview Mode Links will not work in preview mode

Tidningen Dagens podcast, där journalisterna Malin Aronsson och Daniel Wistrand pratar om Gud med kända svenskar.

Apr 26, 2018

I det 81:a avsnittet av Dagens människa möter vi författaren poeten och journalisten Ylva Eggehorn. Vi pratar om kampen för att få bära långbyxor på tidningen Dagen, om Gudsmötet hon försökte förneka och om varför hamnen som väntar på oss är mörklagd.