Preview Mode Links will not work in preview mode

Tidningen Dagens podcast, där journalisterna Malin Aronsson och Daniel Wistrand pratar om Gud med kända svenskar.

Apr 11, 2018

I det åttionde avsnittet av Dagens människa träffar vi journalisten, författaren, tennis-experten, och före detta På spåret-domaren Björn Hellberg hemma i hans och hustrun Ingers stockholmslägenhet. Vi pratar om hur svårt det är med sådant man inte kan veta, om Einar Ekberg, om att göra bort sig inför hela svenska folket eftersom man har tummen mitt i handen och om var man vänder sig när livet ställs på sin spets.