Preview Mode Links will not work in preview mode

Tidningen Dagens podcast, där journalisterna Malin Aronsson och Daniel Wistrand pratar om Gud med kända svenskar.

Sep 20, 2017

I det 68:e avsnittet av Dagens människa möter vi psykoterapeuten, författaren, teologen och prästen Owe Wikström. Vi pratar om vänskap, som får för lite uppmärksamhet i förhållande till romantik, om Kristus som meningen med livet och om att upptäcka Gud därför att man har en längtan efter att upptäcka Gud. Vi pratar också om den nya boken som är skriven vid ett cafébord i Paris. Det låter som en klyscha, men verkar faktiskt vara sant.