Preview Mode Links will not work in preview mode

Tidningen Dagens podcast, där journalisterna Malin Aronsson och Daniel Wistrand pratar om Gud med kända svenskar.

Mar 22, 2017

I det 62:a avsnittet av Dagens människa möter vi författaren Åsa Larsson, som berättar att hon just nu har en intensiv period med Gud. Vi pratar om hennes kärlek till bibeln och om att slippa konstruera lycka på egen hand.