Preview Mode Links will not work in preview mode

Tidningen Dagens podcast, där journalisterna Malin Aronsson och Daniel Wistrand pratar om Gud med kända svenskar.

Mar 8, 2017

I det 61:a avsnittet av Dagens människa pratar vi med skådespelerskan, programledaren och producenten Moa Gammel, känd från bland annat SVT.s serie Jordskott och SR:s nya program Ufopodden. Det blir ett samtal om att söka efter pusselbiten som hela tiden saknas och om vad det skulle betyda om man fann liv i rymden. Skulle en sådan upptäckt göra det mer eller mindre troligt att det finns en Gud?