Preview Mode Links will not work in preview mode

Tidningen Dagens podcast, där journalisterna Malin Aronsson och Daniel Wistrand pratar om Gud med kända svenskar.

Feb 22, 2017

I Dagens människa avsnitt 60 möter vi komikern Nisse Hallberg. Vi pratar om att vara ateist, fast man inte vill det, om att vara rädd för beskedet att man ska dö och om varför det inte finns några organister som kan spela rätt.