Preview Mode Links will not work in preview mode

Tidningen Dagens podcast, där journalisterna Malin Aronsson och Daniel Wistrand pratar om Gud med kända svenskar.

May 4, 2016

I Dagens människa avsnitt 47 pratar vi med humanisternas ordförande Christer Sturmark. Det blir ingen debatt, utan ett avslappnat samtal om vänskapen med Carola, rädslan för döden, kärleken till gospel och om varför vi överhuvudtaget ska prata med varandra när vi tror så olika.