Preview Mode Links will not work in preview mode

Tidningen Dagens podcast, där journalisterna Malin Aronsson och Daniel Wistrand pratar om Gud med kända svenskar.

Apr 20, 2016

Möt youtubefenomenet, gymnasten, äventyraren och programledaren Alexander Hermansson. 17 år gammal klev han in i sin pappas gamla kyrka, bad en bön och fylldes med en känsla av glitter. Vi pratar om hur gudstron gjort honom till en mjukare människa, om att kämpa för att ha rätt fokus i livet och om det galna frieriet till Caroline.