Preview Mode Links will not work in preview mode

Tidningen Dagens podcast, där journalisterna Malin Aronsson och Daniel Wistrand pratar om Gud med kända svenskar.

Mar 23, 2016

I Dagens människa avsnitt 44 möter vi författaren Björn Ranelid. Vi pratar om gudstron som en mila man måste vakta, om hur han bär sig åt för att prata ranelidska och om att Zlatan borde vara tacksam för nåden. Programledarna Malin och Daniel provar att skalda och sist av allt önskar Ranelid en riktig gammal hemlandssång.