Preview Mode Links will not work in preview mode

Tidningen Dagens podcast, där journalisterna Malin Aronsson och Daniel Wistrand pratar om Gud med kända svenskar.

Mar 9, 2016

I det 43:e avsnittet av Dagens människa möter vi journalisten, programledaren och stand up-komikern Karin Adelsköld. Vi pratar om det dåliga mamma-samvetet, om Jesus kärleksbudskap, om att då och då komma på sig själv med att säga "tack Jesus". Daniel och Malin tvingas fundera över hur de förhåller sig till andra religioner och sen får de veta vem av dem som ser mest frikyrklig ut.