Preview Mode Links will not work in preview mode

Tidningen Dagens podcast, där journalisterna Malin Aronsson och Daniel Wistrand pratar om Gud med kända svenskar.

Sep 30, 2015

I den 35:e avsnittet av Dagens människa möter vi Katarina Wennstam, författare, kriminalreporter och ny programledare för Efterlyst. Det blir ett samtal om ilska, sexförbrytare och om en Gud som finns där i tillståndet mellan sömn och vakenhet.