Preview Mode Links will not work in preview mode

Tidningen Dagens podcast, där journalisterna Malin Aronsson och Daniel Wistrand pratar om Gud med kända svenskar.

Sep 16, 2015

I det 34:e avsnittet av Dagens människa möter vi Jonas Helgesson. Stå upp-komiker, föreläsare och författare som faktiskt tror att Gud vill att han ska vara cp.