Preview Mode Links will not work in preview mode

Tidningen Dagens podcast, där journalisterna Malin Aronsson och Daniel Wistrand pratar om Gud med kända svenskar.

Sep 2, 2015

I det 33:e avsnittet av Dagens människa möter vi Hollywoodfrun Maria Montazami i ett känsloladdat samtal om frälsningen som fick henne att sluta vara elak och om hennes oro över alla ensamma människor.