Preview Mode Links will not work in preview mode

Tidningen Dagens podcast, där journalisterna Malin Aronsson och Daniel Wistrand pratar om Gud med kända svenskar.

May 20, 2015

I det 30 avsnittet av Dagens människa möter vi musikprofilen och filosofen Alexander Bard. Det blir ett samtal om uppväxten i kyrkan, internet, helige ande och att skapa sin egen religion.