Preview Mode Links will not work in preview mode

Tidningen Dagens podcast, där journalisterna Malin Aronsson och Daniel Wistrand pratar om Gud med kända svenskar.

Apr 29, 2015

I det 27:e avsnittet av Dagens människa möter vi pastorn och författaren Tomas Sjödin i ett samtal om sorg, framgång och gudsbilder.