Preview Mode Links will not work in preview mode

Tidningen Dagens podcast, där journalisterna Malin Aronsson och Daniel Wistrand pratar om Gud med kända svenskar.

Apr 22, 2015

I det 26:e avsnittet av Dagens människa möter vi låtskrivaren och artisten Py Bäckman i ett samtal om övernaturligt flow, döden och den största av alla kärlekar.