Preview Mode Links will not work in preview mode

Tidningen Dagens podcast, där journalisterna Malin Aronsson och Daniel Wistrand pratar om Gud med kända svenskar.

Apr 15, 2015

I det 25:e avsnittet av Dagens människa möter vi artisten och låtskrivaren Tomas Andersson Wij. Det blir ett samtal om gudomlighet i skapandet, godnattböner och om varför han övergav allhellgona-mässan.