Preview Mode Links will not work in preview mode

Tidningen Dagens podcast, där journalisterna Malin Aronsson och Daniel Wistrand pratar om Gud med kända svenskar.

Apr 8, 2015

I 24:e avsnittet av Dagens männi­ska möter vi programledaren och författaren Mark Levengood för ett samtal om gudstron, kändisskapet och konsten att vänta på ett bönesvar.