Preview Mode Links will not work in preview mode

Tidningen Dagens podcast, där journalisterna Malin Aronsson och Daniel Wistrand pratar om Gud med kända svenskar.

Apr 1, 2015

I det 23:e avsnittet av Dagens människa möter vi sångerskan Gladys del Pilar för ett samtal om guds­möten, festande och önskelistan till Gud.