Preview Mode Links will not work in preview mode

Tidningen Dagens podcast, där journalisterna Malin Aronsson och Daniel Wistrand pratar om Gud med kända svenskar.

Mar 11, 2015

I 20:a avsnittet av Dagens människa möter vi paret bakom deckarfenomenet "Lars Kepler" i ett samtal om framgångarna, rädslan och Jesus.