Preview Mode Links will not work in preview mode

Tidningen Dagens podcast, där journalisterna Malin Aronsson och Daniel Wistrand pratar om Gud med kända svenskar.

Sep 14, 2022

I det 161:e avsnittet möter vi historikern och På spåret-vinnaren Gunnar Wetterberg. Han vill lyfta fram Gud i historien och få människor att förstå hur mycket kyrkan och tron påverkar våra tankemönster än i dag. Men en sak undrar han: Hur kan vi ha så svårt att ta till oss av nåden?