Preview Mode Links will not work in preview mode

Tidningen Dagens podcast, där journalisterna Malin Aronsson och Daniel Wistrand pratar om Gud med kända svenskar.

Apr 20, 2022

I det 156:e avsnittet av Dagens människa möter vi historikern och författaren Dick Harrison. Vi pratar om att vara kristen och samtidigt se på Jesus som historiker, om varför man kan veta att Jesus funnits och mysteriet bakom uppståndelsen. Dick berättar också om barndomen när han lärde sig läsa i 1917 års översättning av Bibeln.