Preview Mode Links will not work in preview mode

Tidningen Dagens podcast, där journalisterna Malin Aronsson och Daniel Wistrand pratar om Gud med kända svenskar.

Mar 9, 2022

Med anledning av situationen i Ukraina gör vi ett specialavsnitt med artisten och evangelisten Sebastian Stakset som är på plats i Ukraina för att i samarbete med lokala kyrkor hjälpa till humanitärt. Han berättar om hur han mött en femåring som flytt bomber och kulor, om hur kvinnor i kyrkorna syr nät till pansarvagnar men också om styrkan landets många kristna finner i sin gudstro.