Preview Mode Links will not work in preview mode

Tidningen Dagens podcast, där journalisterna Malin Aronsson och Daniel Wistrand pratar om Gud med kända svenskar.

Oct 29, 2014

I femtonde avsnittet av Dagens människa möter vi gastronomen tv-profilen Edward Blom i ett samtal om kändisskap, alkoholromantik och det ständiga behovet av Guds nåd.