Preview Mode Links will not work in preview mode

Tidningen Dagens podcast, där journalisterna Malin Aronsson och Daniel Wistrand pratar om Gud med kända svenskar.

Sep 22, 2021

I det 142:a avsnittet av podcasten Dagens människa möter vi sångaren och musikern Peter Hallström. Pratar om att växa upp i frikyrkan, fara illa och lämna det bakom sig. Och att sedan många år senare närma sig tron och kyrkan igen. Vi pratar om en stark försoningsfest i Södertälje pingst och om svordomen som kom som en hälsning från Gud.