Preview Mode Links will not work in preview mode

Tidningen Dagens podcast, där journalisterna Malin Aronsson och Daniel Wistrand pratar om Gud med kända svenskar.

Sep 8, 2021

I det 142:a avsnittet av Dagens människa möter vi körledaren och artisten Gabriel Forss. Vi pratar om droppsmitta via körsång och om tårarna som kom när hans kör äntligen fick samlas igen. Vi pratar om att hitta en Gud som man inte är rädd för och om den förunderliga, andliga upplevelsen på en balkong i sällskap av Carola.