Preview Mode Links will not work in preview mode

Tidningen Dagens podcast, där journalisterna Malin Aronsson och Daniel Wistrand pratar om Gud med kända svenskar.

Oct 22, 2014

I fjortonde avsnittet av Dagens människa möter vi journalisten och twitterfenomenet Sofia "Mymlan" Mirjamsdotter i ett samtal om Gud, dubbelmoral och att vara en maktfaktor i sociala medier.