Preview Mode Links will not work in preview mode

Tidningen Dagens podcast, där journalisterna Malin Aronsson och Daniel Wistrand pratar om Gud med kända svenskar.

Mar 3, 2021

I avsnitt 134 åker vi till statsministerns sommarresidens Harpsund och möter Ulla Löfven. Vi pratar om hur fönstren skallrade när hon för första gången hörde "O helga natt", vi pratar om kyrkopolitik, om tilliten till en Gud som ger den kraft som dagen behöver och om hur man stöttar en partner som är statsminister