Preview Mode Links will not work in preview mode

Tidningen Dagens podcast, där journalisterna Malin Aronsson och Daniel Wistrand pratar om Gud med kända svenskar.

Feb 17, 2021

I avsnitt 133 möter vi artisten, sång och dansmannen David Lindgren. Som liten spenderade han massor av tid i kyrkan där hans pappa var präst och än idag är tron viktig. Vi pratar om känslan av befrielse när man svimmar på scenen och det värsta händer, om sången som aldrig blev sjungen när Davids mamma begravdes och om rösten som lovade honom att det kommer att gå bra.