Preview Mode Links will not work in preview mode

Tidningen Dagens podcast, där journalisterna Malin Aronsson och Daniel Wistrand pratar om Gud med kända svenskar.

Dec 16, 2020

I avsnitt 130 får vi besök av Ebba Busch, partiledare för Kristdemokraterna. Vi pratar om att hålla garden nere när man tar nattvard, om folk som vill ha hennes autograf i kyrkan och om hennes förhållande, eller, kanske snarare icke-förhållande till Markoolio:)