Preview Mode Links will not work in preview mode

Tidningen Dagens podcast, där journalisterna Malin Aronsson och Daniel Wistrand pratar om Gud med kända svenskar.

Oct 15, 2014

I avsnitt nummer tretton av Dagens människa möter vi multikonstnären Dogge Doggelito i ett samtal om familjeliv, teologistudier, karriär och att ha en "sträng Gud".