Preview Mode Links will not work in preview mode

Tidningen Dagens podcast, där journalisterna Malin Aronsson och Daniel Wistrand pratar om Gud med kända svenskar.

Dec 2, 2020

I det 129:e avsnittet av Dagens människa möter vi trendspanaren Stefan "Trendstefan" Nilsson. Vi pratar om vilka trender som skapas av pandemi och isolering, om att stänga in sig en månad om året för att fundera över var världen är på väg, om huruvida det skulle kunna bli trendigt att be, och givetvis: Om årets färg 2021!