Preview Mode Links will not work in preview mode

Tidningen Dagens podcast, där journalisterna Malin Aronsson och Daniel Wistrand pratar om Gud med kända svenskar.

Aug 26, 2020

I avsnitt 122 möter vi författaren, poddaren och mediaprofilen Sigge Eklund. Vi pratar om varför han både söker sig till och värjer sig för det religiösa, om livets små njutningar och om "gud" med litet g och situationstecken.