Preview Mode Links will not work in preview mode

Tidningen Dagens podcast, där journalisterna Malin Aronsson och Daniel Wistrand pratar om Gud med kända svenskar.

Oct 8, 2014

I avsnitt nummer tolv av Dagens människa möter vi författaren Jan Guillou live från Bokmässan i ett samtal om skepsisen mot religion, boken "Att inte vilja se" samt om hur den kristna skolningen präglar honom ännu.