Preview Mode Links will not work in preview mode

Tidningen Dagens podcast, där journalisterna Malin Aronsson och Daniel Wistrand pratar om Gud med kända svenskar.

Feb 19, 2020

I det 113:e avsnittet av Dagens människa möter vi ekonomiprofessorn Micael Dahlén. Vi pratar om varför man blir lyckligare av att ha en tro, och nystar i vad Micael Dahlén tror själv. Vi frågar oss vem eller vad som ligger bakom välsignelsen som han menar att det är att hans egen pappa överlevde sin svåra cancer. Dessutom tar vi itu med bakgrunden till några av Micaels lite udda tatueringar