Preview Mode Links will not work in preview mode

Tidningen Dagens podcast, där journalisterna Malin Aronsson och Daniel Wistrand pratar om Gud med kända svenskar.

Oct 30, 2019

I det 107:e avsnittet av Dagens människa möter vi Per Holmgren,  EU-parlamentariker, meteorolog, författare klimatkämpe. Vi pratar om att gå från att vara en folk-kär figur som pratade väder med svenska f folket, till att vara den som drivs av ett allvarligt budskap om att vi måste ändra våra levnadsvanor. Vi pratar om det som är värt något på riktigt och om att kunna se sina barnbarn i ögonen.