Preview Mode Links will not work in preview mode

Tidningen Dagens podcast, där journalisterna Malin Aronsson och Daniel Wistrand pratar om Gud med kända svenskar.

Apr 17, 2019

I det 99:de avsnittet av Dagens människa möter vi journalisten och författare Björn af Kleen. Björn bor i Washington och vi pratar om människorna och politiken i Trumps USA, vi frågar oss om man kan gå med i kyrkokören även om man inte är kristen, vi pratar om att ha skrivandet som ett kall och likheten mellan prästyrket och journalistyrket.